Domarkommitté, DK

Jonathan Forsman

Ordförande DK

Mobil: 076-141 67 58
E-post: jonathan.forsman@bergvarmetjanst.se

Rolf Rundström

Vice ordf. förbundsstyrelsen, vice ordf. DK

Mobil: 070-322 95 10
E-post: gruvan@rgr.nu

Ansvarsområde: Sekreterare

Richard Grad

Ledamot DK

Mobil: 070-364 62 17
E-post: domaregrad@gmail.com

Ansvarsområde: SvFF C3-coach, kontakter Lappmarken

Håkan Gustavsson

Ledamot - DK

Mobil: 070-513 69 30
E-post: hakandgustafsson@hotmail.com

Ansvarsområde: LDO - Umeå

Rakel Bäckström

Ledamot DK

Mobil: 070-241 36 84
E-post: rakelbackstrom@hotmail.com

Ansvarsområde: Coach - damer, kontakter Umeå

Anastasia Oberlauf

Ledamot - DK

Mobil: 072-220 88 68
E-post: anastasia.oberlauf@gmail.com

Ansvarsområde: Coach - damer

Mauritz Grendin

Ledamot DK

Mobil: 070-3517931
E-post: mauritz.grendin@hotmail.com

Ansvarsområde: Futsal/utbildning, kontakt SVDK, Umeå

Jonny Lundmark

Ledamot DK

Mobil: 070-578 66 11
E-post: johny.lundmark@gmail.com

Ansvarsområde: LDO - Skellefteå, Futsal/Utbildning, Beach soccer

Joachim Östergårds

Ledamot DK

Mobil: 070-603 00 36
E-post: joachim@geoteam.se

Ansvarsområde: C4-coach, Rekryteringsansvarig, kontakt SVDK

Elin Lundgren

Ledamot - DK

Mobil: 073-086 47 72
E-post: elundgren_@hotmail.com

Ansvarsområde: Coach - damer

Thomas Stenlund

Ledamot - DK

Mobil: 070-560 73 61
E-post: thomasstenlund51@hotmail.com

Ansvarsområde: C4-coach