Utbildningsstegen

Börja döma

När en blivande domare skall gå sin första utbildning kan han eller hon välja mellan

Ungdomsdomarutbildning och Steg 1.

Både Ungdomsdomarutbildning och Steg 1 arrangeras i Västerbottens fotbollförbunds regi. Om du vill veta när dessa två utbildningar äger rum, tveka inte att kontakta VFF:s rekryteringsansvarig.

Nästa steg

Efter att ha genomfört Steg 1 kan en domare bli uttagen till Steg 2, Steg 3, Steg 3 AD, Steg 4, Steg 4 AD respektive Steg 5. Här nedanför kan du läsa om vilken domarbehörighet de olika utbildningarna ger.

Behörighet och klassificering

Viktigt att notera är att godkänd stegutbildning ger domaren möjlighet att få döma på högre nivå (= behörighet), men inte nödvändigtvis innebär att domaren faktiskt får göra det (= klassificering).

Huruvida domaren blir uppklassificerad beror bland annat på hur väl godkänd domaren blir på sin stegutbildning, samt på vilken konkurrens som råder. Ansvarig för beslut om klassificering är Svenska Fotbollförbundets domarkommitté.

Ungdomsdomarutbildning

Krav på förkunskaper: Inga krav på förkunskaper. Vi rekommenderar att de är minst 14 år.

Ger behörighet för: Att döma högst ungdomsfotboll, 3v3, 5v5, 7v7, 9v9 samt 11v11.

Steg 1

Krav på förkunskaper: Inga krav på förkunskaper. I vissa distrikt finns en nedre åldersgräns.

Ger behörighet för: Att döma högst Division 6 Herr och Division 2 och 3 Dam samt vara assisterande domare i högst Division 4 Herr och Division 1 Dam.

Steg 2

Krav på förkunskaper: Domaren skall ha gått Steg 1 och bedömts vara lämplig av sitt distrikt.

Ger behörighet för: Att döma högst Division 4 Herr respektive Division 2 Dam, samt vara assisterande domare i högst Division 2 Herr respektive Division 1 Dam.

Steg 3

Krav på förkunskaper: Domaren skall ha gått Steg 2, samt bedömts vara lämplig av sitt distrikt och SvFF:s domarkommitté.

Ger behörighet för: Att döma högst Division 3 Herr respektive Division 1 Dam.

Steg 4

Krav på förkunskaper: Domaren skall ha gått Steg 3, samt bedömts vara lämplig av sin regioncoach och SvFF:s domarkommitté.

Ger behörighet för: Att döma högst Division 1 Herr respektive internationella dammatcher.

Steg 4 AD

Krav på förkunskaper: Domaren skall ha gått Steg 3 AD, samt bedömts vara lämplig av SvFF:s domarkommitté.

Ger behörighet för: Att vara assisterande domare i högst internationella herr- respektive dammatcher.

Steg 5

Krav på förkunskaper: Domaren skall ha gått Steg 4, samt bedömts vara lämplig av coachen i Division 1 och SvFF:s domarkommitté.

Ger behörighet för: Att döma högst internationella herrmatcher.

Mer info från SvFF gällande steg och material