Tävling

Tävlingsskommittén och dess uppdrag

Fotboll och Futsal hanteras under gemensam kommitté, Tävlingskommittén (TK). TK är tävlingsstyrelse för samtliga av distriktet anordnade tävlingar från 7 år och uppåt. Parallellt med TK finns ett utskott, Disciplinutskottet (DPU) . DPU hanterar bestraffningsärenden som blir följden av en grov utvisning eller avvisning.

Kontaktpersoner på kansliet.
Micke Sundqvist
Mikael Karlsson
Tord Marklund

Ledamöterna uppdateras på VFF:s nya hemsida som lanseras inom kort.